Oznámení Unicorn Network a SafeZone 24. února 2018


Odmítnutí odpovědnosti: Vždy jste osobně zodpovědní za své vlastní jednání a nic co je obsaženo v tomto oznámení, nebo ve webináři,by nemělo být z jakéhokoli důvodu bráno, jako rada. Proveďte svou vlastní analýzu a promluvte se svými vlastními odborníky, před přijetím jakýchkoli rozhodnutí, například těch, které se týkají zdraví, financí, daní a podnikání.

 

Jak bylo popsáno v nedávných a minulých webinářích o Rainbow Currency, SafeZone je v procesu integrace plateb TWNKL pro produkty a služby v otevřené síti SafeZone. Unicorn Network se zavázala přijmout TWNKL za platby za produkty a služby celé své sítě.

Hodnota, kterou Unicorn Network přináší jako globální síť s více než 30 různými projekty, službami, funkcemi a vlastnostmi, je obrovská. Navíc je zde hodnota, kterou měna Rainbow přináší, podporovaná reálnou hodnotou s akciemi SafeZone (jednou veřejnými), zlatem, s Unicorn Network a otevřenou sítí SafeZone, která byla založena a podporována "Síla MY", navržená s ohledem na funkčnost a jednoduchost použití pro masy - to je jen pár názvů. A jak všichni víme, hodnota viděná ve veřejných burzách pro TWNKL skutečně nepředstavuje skutečnou hodnotu, neboť více než 98% všech oběžných mincí je stále drženo jejich majiteli. Takže se všemi uvedenými skutečnostmi se Unicorn Network a SafeZone rozhodli, že budou platby začleněny do SafeZone pro Rainbow Currency.
Vzhledem k tomu, že SafeZone je projekt Unicorn Network, společnost Unicorn Network se rozhodla stanovit pevnou sazbu za platby TWNKL, uskutečněné v otevřené síti SafeZone prostřednictvím služby PernumPay ve výši 10 centů za TWNKL. To znamená, že jakákoli firma, která prodává produkty a služby, které mají být zakoupeny za TWNKL ,prostřednictvím PernumPay (bude brzy spuštěn), bude rovněž přijímat TWNKL ve stejné sazbě.

Tato sazba byla vypočtena tak, že se nejvyšší cena za TWNKL dosáhla o něco více než 25 centů (0,25 USD), což dosud nedosáhlo skutečného tržního ocenění v době, kdy byla tato cena zaznamenána, protože přes 98% majitelů Rainbow Currency v té době stále drželi své TWNKL), čímž kompromisně dosáhly hodnoty 10 centů (0,10 USD) za TWNKL za platby, uskutečněné v systémech SafeZone. Pevná cena za platby TWNKL v systémech SafeZone a PernumPay se upraví s rostoucí tržní cenou v průběhu času.

Tato pevná počáteční cena za přijetí TWNKL za platby v rámci SafeZone, umožní stabilní obchod pro zúčastněné podniky v otevřené síti SafeZone. Navíc možnost, aby firmy používaly svůj TWNKL k nákupu marketingových produktů, balíčků a služeb nabízených společností SafeZone, jako jsou ty, které se nacházejí na adrese https://safezone.info a marketingové nástroje, které budou zakoupeny prostřednictvím Cashback Marketing, (brzy) firmy mohou tyto platby TWNKL využívat od zákazníků, kteří platí za produkty a služby, jako jejich celoroční marketingové rozpočty. Ti, kteří kupují TWNKL poprvé na burzách, také nyní vědí, že jejich TWNKL poskytne více nákupní síly v otevřené síti SafeZone pro každodenní nákupy. Tato synergy povzbuzuje více podniků, aby přijaly TWNKL a více zákazníků k nákupu s TWNKL, v rámci otevřené sítě SafeZone.

Pochopte, že zatímco je samozřejmě v zájmu Unicorn Network a SafeZone, že podporujeme používání měny Rainbow v SafeZone, skutečnost, kolik plateb bude provedeno, je jen malý zlomek celkových plateb, provedených v jakékoli společnosti jejich národní měny. Jedná se prostě o dodávce Rainbow Currency,ve srovnání s nabídkou různých národních měn po celém světě. Ve srovnání například s USD, jsou na světě miliardy a miliardy dolarů, nicméně celková nabídka Rainbow Currency je stanovena na 100 miliard mincí a pouze asi 40 miliard z těchto mincí je v současné doběv oběhu, z čehož přibližně 98% je v soukromých peněženkách. Zatímco objem prodeje se může lišit v závislosti na podnikání a nabídkách, které zákazníci nakupují společně s TWNKL a celkový průměrný prodej bude převážně mnohem nižší než prodej uskutečněný s národními měnami.

Firmy, které chtějí přijmout TWNKL prostřednictvím standardních blockchain procesů, mimo otevřenou síť SafeZone, mohou tak učinit. Neexistuje žádná povinnost jakékoli firmy se zapojit do otevřené sítě SafeZone za účelem přijetí TWNKL pro platby, ani neexistuje žádná povinnost pro podnikání, které je třetím stranou a která je třetím podnikem SafeZone, aby přijala TWNKL. Jedná se o dobrovolnou akci pro ty, kteří mají zájem, kde to není zakázáno zákonem.

Veřejný webinář se brzy naplánuje a bude sdíleno mnoho dalších zajímavých událostí, které probíhají v zákulisí během tohoto přechodného času.

Děkujeme všem za vaši podporu, porozumění a proaktivitu s mocí "Síla My", vážíme si vás všech.

 

S pozdravem,

Unicorn Network a SafeZone Administrations

 

Odmítnutí odpovědnosti za výši provize: Bylo vynaloženo veškeré úsilí, abychom přesně reprezentovali náš projekt. Všechny příklady výsledků nelze interpretovat jako příslib nebo záruku výdělků. Vaše úroveň úspěchu při dosahování výsledků na našich webových stránkách, závisí na čase, který věnujete projektu, na vašich znalostech a na různých marketingových dovednostech. Jelikož se tyto faktory liší podle jednotlivců, nemůžeme zaručit žádný úspěch ani konkrétní výsledek. Nejsme zodpovědní za žádné vaše akce. Materiály na našich webových stránkách mohou obsahovat informace, které obsahují nebo vycházejí z výhledových prohlášení. Výhledová prohlášení poskytují naše očekávání nebo prognózy budoucích událostí. Toto prohlášení můžete identifikovat tím, že se netýkají pouze historických nebo aktuálních skutečností. Používají se slova, jako je "předvídat," "odhadovat", "očekávat", "projektovat", "zamýšlet", "plánovat", "věřit" a další slova a pojmy obdobného významu v souvislosti s popisem potenciálních výsledků zisku.

 

Copyright © 2011-2018 SafeZone, Inc. and Unicorn Network Inc. Všechna práva vyhrazena.